Import CSV

Podoba importovaného souboru

CSV je jednoduchý souborový formát určený pro výměnu tabulkových dat. Soubor ve formátu CSV sestává z řádků, ve kterých jsou jednotlivé položky odděleny středníkem, tj. znakem ";". Je vhodné, ne však nutné, hodnoty jednotlivých sloupců uzavírat do uvozovek. To umožňuje, aby text položky obsahoval středník. Importovaný soubor nesmí začínat prázdným řádkem ani jinými bílými znaky, výchozí znaková sada musí splňovat standard UTF-8.


Práce se sloupci v CSV souboru

Pro práci a nastavení pořadí sloupců lze využít dva různé způsoby. První způsob je možnost využít standardní nastavení hlaviček v souboru. To znamená, že první řádek souboru bude obsahovat všechny hlavičky jednotlivých sloupců uvedené z tabulky níže. Druhou možností, je využití individuálního pořadí sloupců. Pro individuální seřazení sloupců stačí v modulu partner v menu "Nastavení CSV" vytvořit a uložit vlastní pořadí.
Dále je možné zvolit při importu vynechání prvního řádku souboru. Toto se může hodit, pokud Váš systém generuje CSV soubor s hlavičkami, které neodpovídají hlavičkám používaným v našem systému. Stačí pak zvolit možnost vynechání prvního řádku, nastavit správné pořadí sloupců a data budou načtena správně.


Přehled povinných sloupců a jejich hlaviček

Hlavička Název Popis
transport_service * Přepravní služba Služba, pomocí které bude zásilka odeslána. Zadává se alias služby. Momentálně přípustné hodnoty jsou: "ulozenka", "ulozenka_parcelshop", "ulozenka_partner", "skpost_default", "dpd_private", "dpd_classic", "cpost_dr", "cpost_np", "ulozenka_b2c", "depo".
address_state * Stát Třímístný kód státu, do kterého má být zásilka doručena. Např. "CZE", "SVK". Povinná hodnota u služby "doručení na adresu".Není povinnou hodnotou, pokud je vyplněn sloupček "destination_branch". Automaticky se vezme stát, ve kterém se nachází zvolená pobočka pro vyzvednutí zásilky.
register_branch * Podatelna Pobočka, na které bude zásilka podána. Zadává se zkratka pobočky. Např. "pha4", "brno2". Zkratky poboček lze zjistit v nastavení e-shopu v sekci "Využívané pobočky". Pokud není podatelna vyplněna, bere se automaticky výchozí podatelna, kterou máte nastavenou v nastavení svého obchodu.
destination_branch Pobočka pro vyzvednutí Pobočka, na které bude zásilka vyzvednuta. Zadává se zkratka pobočky. Např.: "pha4", "brno2". Zkratky poboček lze zjistit v nastavení e-shopu v sekci "Využívané pobočky".
order_number * Číslo objednávky Vaše číslo objednávky. Např. číslo objednávky generované Vaším systémem.
parcel_count * Počet balíků Počet balíků zásilky.
cash_on_delivery Dobírka Výše dobírky.
currency Měna Měna dobírky nebo pojištění.
password Heslo Heslo, které má být vyžadováno pro vydání zásilky.
variable Variabilní symbol Variabilní symbol, pod kterým bude zaslána platba, pokud se jedná o zásilku s dobírkou.
customer_name * Jméno Jméno příjemce.
customer_surname * Příjmení Příjmení příjemce.
company_name Název společnosti Název společnosti příjemce.
customer_phone * Telefon Telefonní číslo příjemce.
customer_email * Email E-mailová adresa příjemce.
address_street Ulice Ulice příjemce. Pro doručení na soukromou adresu.
address_town Město Město příjemce. Pro doručení na soukromou adresu.
address_zip PSČ PSČ příjemce. Pro doručení na soukromou adresu.
insurance Pojištění Výše pojištění zásilky.
weight * Váha Váha zásilky.
allow_card_payment Povolit platbu kartou Povolení platbu kartou při převzetí zásilky na pobočce.
require_full_age Ověřit plnoletost Ověření plnoletosti před vydáním zásilky.
note Poznámka Poznámka pro účely partnera.
allow_preview Povolit prohlídku zásilky Povolení prohlídky zásilky při převzetí zásilky na pobočce.
sender_name Název odesilatele Název odesilatele použitý v notifikacích místo názvu obchodu.
parcels Číselné řady Číselné řady jednotlivých balíků v zásilce oddělené čárkou, počet musí být roven s parcels_count. Číselná řada musí být předem smluvená, jinak hodnotu nezadávejte.

* Označuje povinné vyplnění hodnoty sloupečku, ostatní hodnoty jsou vyžadovány na základě zvolené přepravní služby.


Postup pro nastavení vlastního pořadí sloupců

 • Přihlašte se do modulu Partner a v tabulce Mé obchody, zmáčkněte tlačítko Nastavení obchodu
 • V submenu zvolte záložku Nastavení CSV
 • Zobrazí se tabulka s názvem Nastavení pořadí sloupců CSV souboru
 • Na pravé straně od názvů se nachází tlačítko Přidat
 • Po kliknutí se zobrazí formulář s individuálním nastavení sloupců v CSV souboru
  • Na pořadí sloupců nezáleží, pokud Váš systém nedokáže vygenerovat csv soubor s našimi názvy hlaviček, tak stačí nastavit v jakém sloupci se daná hodnota nachází a k tomu máme možnost vytvořit si vlastní konfiguraci
  • Uživatel vyplní pořadí sloupců z jeho souboru a název svého nastavení
  • Hodnoty pořadí nesmí být duplicitní a všechna pole pořadí sloupců jsou povinná, nelze nechat prázdnou hodnotu, jinak se formulář neuloží
  • Do pole "výchozí hodnota" pak může zadat hodnotu, která se má do systému vložit, pokud není v csv souboru příslušný sloupec vyplněn, nebo pokud sloupec v souboru úplně chybí.

Import CSV souboru

Po importu souboru budou vygenerovány dvě tabulky. Jedna tabulka zobrazuje správně založené zásilky a druhá nezaložené zásilky s popisem chyby. Obě tabulky lze vyexportovat do CSV souboru a tento soubor lze případně editovat či provést jiné úpravy.Ukázkový .csv soubor ke stažení

Generování tabulek a import zásilek

 • Kliknout na tlačítko Vybrat soubor
 • Zobrazí se výběr ze souboru uživatele, zde zvolte CSV pro importování a potvrďte svou volbu
 • Název nahraného souboru se zobrazí ve vstupním poli
 • Pokud uživatel nahrál správný soubor stačí kliknout na tlačítko Importovat a objeví se grafické znázornění průběhu importu s počtem zásilek z nahraného souboru
 • Po zpracování souboru se vygenerují dvě tabulky (Vždy se nemusí vygenerovat obě tabulky zároveň. Například pokud jsou všechny zásilky v pořádku a ani jedna není chybná zobrazí se pouze tabulka Založené zásilky v opačném případně, pokud některá ze zásilek je chybná zobrazí se tabulka Chybné zásilky)
  • Založené zásilky

  • Tabulka obsahuje seznam správně založených zásilek, společně s informacemi jako ID zásilky, Číslo objednávky, Přepravní službu, Jméno, Příjmení
  • Pozadí tabulky je zeleně zbarveno, což je znakem pro správně založené zásilky
  • Seznam zásilek lze exportovat do CSV souboru

   Chybné zásilky

  • Tabulka obsahuje seznam nezaložených zásilek, společně s informacemi jako Číslo objednávky, Přepravní službu, Jméno, Příjmení, Popis chyby
  • Pozadí tabulky je červeně zbarveno, což je znakem pro nezaložené zásilky
  • Seznam zásilek lze exportovat do CSV souboru, pro připadnou editaci a znovu importování